Anna

Ekvall

”En advokat som ägnar hela sitt liv åt att utsatta barn ska få all den hjälp de kan få! Inte alla som lägger ned så mycket möda, energi, tid och framför allt kärlek som Anna Ekvall gör!”

Barnadvokaten - The Children´s lawyer

Anna Ekvall

Anna Ekvall är den ensamstående advokatmamman som verkligen vet vad det innebär att få livspusslet att gå ihop! Med en 7-årig dotter och egen erfarenhet av npf-diagnoser och separationer företräder hon barn, unga vuxna och föräldrar med stor förståelse för den enskildes situation.


Samma stund som advokat Anna Ekvall blev ”Folkets val” i en omröstning hos Expressens läsare och porträtterad i galleriet ”Welcome to my hometown” på Arlanda flygplats år 2018 var ”Barnadvokaten” - ”Children´s Lawyer” född.


Sedan dess har det gått spikrakt uppåt för Anna som idag är en av Sveriges mest etablerade advokater.


Anna åtar sig uppdrag i hela Sverige.

Anna Ekvall är bokaktuell med boken ”Herkules går på barnförhör” som bygger på all den kunskap som Anna skaffat sig under de många barnförhören med olika barn som hon företrätt på landets Barnahus.


Anna kommer närmast från den kända advokatbyrån Juristhuset med en notariemeritering på Förvaltningsrätten i Stockholm i ryggen.


Anna är ordinarie ledamot av Advokatsamfundets Fullmäktige och Majblommans Representantskap. Hon är även advokaternas representant i Barnombudsmannens Juristnätverk och SKR´s Barnrättsnätverk. Anna har graduerat i Barnrätt vid Harvard universitetet. Tillsammans med ett av Sveriges Barnahus har tagit fram den första praktiska kursen någonsin om hur man företräder barn och Anna föreläser fortfarande i ämnet på beställning!

Herkules går på barnförhör

Anna Ekvall är bokaktuell med boken ”Herkules går på barnförhör” som bygger på all den kunskap som Anna skaffat sig under de många barnförhören med olika barn som hon företrätt på landets Barnahus.


I boken får läsaren följa med Herkules 7 år som blir utsatt för våld hemma och därför ska få åka och prata med polisen på Barnahus. Han får prata med polisen Lena i det s.k. ”Pratrummet” och läkaren Arne tittar efter märken av våldet på hans kropp. Läsaren får även veta hur själva hämtningen av Herkules på skolan går till och vad som händer efter barnförhöret. Den särskilda företrädarens liksom den s.k. ”Trygghetspersonens” roll från förskolan/skolan gås igenom.


Boken passar alla som är nyfikna på hur det går till att gå på barnförhör!


Beställer gör du genom att skicka ett mejl till hej@barnadvokaten.se.


Boken kostar 69 kr + porto/frakt och är obunden.


Ilustration av Anneli Sjöberg

Är ditt barn utsatt för brott?

Begär gärna Anna Ekvall

som ditt barns målsägandebiträde vid första kontakten

med polisen

För domstolar & myndigheter

Advokat Anna Ekvall åtar sig uppdrag som målsägandebiträde särskild företrädare för barn och ställföreträdare/offentligt biträde i hela landet.


Anna förordnas frekvent som särskild företrädare för barn inför barnförhör liksom av förvaltningsrätten i mål om LVU.

Anna Ekvall har stor vana av att gå med barn på barnförhör på Barnahus och hon är aktuell med bok om hur det kan vara att som ung gå på förhör.


Anna är tillgänglig för uppdrag både dag- som kvällstid, under helg samt storhelger.


Du som är ung

Är du ung och har råkat ut för ett brott kan advokat Anna Ekvall företräda dig som ditt målsägande-biträde hos polisen och i domstolen.


Du kan begära Anna som ditt målsägandebiträde vid din första kontakt med polisen. Enklast gör du detta i samband med polisanmälan. Sedan är det tingsrätten som förordnar Anna som målsägandebiträde för dig.


Anna ser till ditt bästa under förundersökningen och vid en eventuell huvudförhandling i tingsrätten.


Det är kostnadsfritt för dig att ha Anna som din advokat.
Om socialtjänsten inlett utredning om att du som ung av någon anledning inte ska bo kvar hemma kan Anna Ekvall vara ditt offentliga biträde i mål om LVU vid förvaltningsrätten.


Är du femton år eller äldre kan du begära Anna som ditt offentliga biträde genom att ta kontakt med socialtjänsten.


Anna Ekvall åtar sig uppdrag för dig som är ung och misstänkt för brott. Du kan begära Anna som din offentliga försvarare vid din första kontakt med polisen.Till föräldrar

Advokat Anna Ekvall företräder dig som förälder i tvist angående vårdnad, boende och umgänge med barnets bästa för ögonen.


Anna hjälper föräldern att ansöka om rättsskydd i din hemförsäkring alternativt statlig rättshjälp.


För det fall vare sig rättskydd eller rättshjälp täcker tvisten kan Anna agera privat ombud för dig.

Anna Ekvall företräder även föräldrar i LVU-mål vid förvaltningsrätterna samt under pågående utredning hos socialtjänsten. Även vid ansökan om tvångsvårdens upphörande.


Du begär Anna som ditt offentliga biträde hos förvaltningsrätten eller hos socialtjänsten om det pågår en utredning.Kontakta Anna

Telefon

Växel vardagar mellan kl 08.30-17.00: 08-522 258 67


Journummer under kvällar och helger: 079-077 83 85

E-post

hej@barnadvokaten.se