särskild företrädare för barn

Företräder barn och unga vid barnförhör på Barnahus

och i domstol.

Målsägandebiträde

Företräder brottsoffer vid polisförhör och i domstol.

VÅrdnad

Företräder föräldrar i vårdnad-, boende- och

umgängestvister. Samverkar med skyddade boenden och

tjej- och kvinnojourer.

Socialrätt

Företräder barn och föräldrar i mål om lvu och Lvm samt personer omhändertagna enligt LPT och LRV.

Migration

Företräder asylsökande barn och vuxna samt personer som söker arbetstillstånd och andra uppehållstillstånd.

Rådgivning

kortare kostnadsfri rådgivning per teleon eller

e-post.

finansiering

bedömning av möjlighetER TILL finansiering av

advokatuppdraget genom staten eller försäkringsbolag.

Jourtelefon

jourtelefon 24/7

079-077 83 85