GDPR

Den 25 maj 2018 börjaDe den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, ATT gälla INOM Eu. GDPR ersätter personuppgiftslagen, PUL,

och innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter och innebär ett utökat skydd för din integritet som klient

eller blivande klient på advokatbyrån.


Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter till oss, men utan att det sker kan advokatbyrån inte åta sig

advokatuppdrag, då det inte går att genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. Advokatbyrån behandlar

uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och i förekommande fall penningtvättskontroll, för att utföra och

administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, samt för redovisnings- och faktureringsändamål.


För att få veta mer om advokatbyråns policy för behandling av personuppgifter och hur dina personuppgifter behandlas,

kontakta pERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH DATASKYDDSOMBUD ADVOKAT ANNA EKVALL på advokatbyråns sedvanliga kontaktuppgifter.