ANNA EKVALL

ADVOKAT ANNA EKVALL, KÄND SOM "BARNADVOKATEN", ÄR ADVOKATBYRÅNS GRUNDARE & ÄGARE


ANNa TYCKTE DET fanns utrymme för en ADVOKATBYRÅ MED SPECIALINRIKTNING BARN 0-21 ÅR.

DÄRFÖR STARTADE HON År 2017 ADVOKAT EKVALL.


ÄVEN OM BARN ÄR EN VIKTIG DEL AV VERKSAMHETEN SÅ ÄR MÅLSÄGANDEBITRÄDESUPPDRAGET FÖR VUXNA LIKA VIKTIG.

Anna är enuppskattad advokat såväl av sina klienter som andra aktörer och kännetecknas av att ge det där

"lilla Extra".


ANNA blev 2018 "Folkets val" i EXPRessens och swedavias omröstning och porträtterad i "WeLCOME to my hometown" på

arlanda flygplats. Hon är Ledamot av majblommans representantskap och Engagerad som barnadvokat i prins

Carl-Philips och prinsessan sofias Stiftelses kampanj #viberättar.


ANNA ÄR OCKSÅ EN FLITIG DEBATTÖR OM ADVOKATROLLEN OCH BARNRÄTTEN.